top of page
XE-VÀO-BUU-ĐIỆN-TP.HCM_.jpg

TOUR TRONG NGÀY
TẠI TP.HCM

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[City Tour] Vespa A Go Go - Tales Of Saigon (4 Tiếng)

1.745.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour nửa ngày] Tham quan Địa đạo Củ Chi

2.298.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour 1N] KDL Sinh thái Thủy Châu - Bảo tàng Áo dài - Chùa Bửu Long (Khởi hành theo yêu cầu)

1.280.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[City Tour] Vespa A Go Go - Dining Delights (4 Tiếng)

2.109.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour 1N] Cưỡi ngựa - Check-in tại Góc nhỏ Đà Lạt giữa Sài Gòn (Khởi hành theo yêu cầu)

1.920.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour 1N] Rừng ngập mặn Cần Giờ - Vám Sát

2.989.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour 1N] Khu phố Người Hoa - Bảo tàng Y học Cổ truyền (Khởi hành theo yêu cầu)

1.090.000

bottom of page