top of page
A74ZuU8A.jpeg

DU THUYỀN HẠ LONG

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Catamaran Hạ Long] Trong Ngày (4 tiếng)

1.345.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Glory Legand Cruise 4 - Khám phá Vịnh Hạ Long 3N2Đ

9.536.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Catamaran Hạ Long] Trong Ngày (6 tiếng)

1.755.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Trendy 5 sao Hạ Long – Tour 3 Ngày 2 Đêm

12.752.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Classic 5 sao Hạ Long – Tour 2 Ngày 1 Đêm

7.692.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour Cao Cấp] Ninh Bình - Hạ Long - Thủy Phi Cơ - Du Thuyền Capella 5* 4N3D

18.399.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Glory Legend Cruise - Khám phá Vịnh Hạ Long 2N1Đ

4.807.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Capella Cruise 5 sao Hạ Long - Tour 3 Ngày 2 Đêm

16.092.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Trendy 5 sao Hạ Long – Tour 2 Ngày 1 Đêm

7.304.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Premium 5 sao Hạ Long - Tour 2 Ngày 1 Đêm

12.650.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Tour Cao Cấp] Hạ Long - Thủy Phi Cơ - Du Thuyền Capella 5* 3N2D

15.749.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Calssic Cruise 4 - Khám phá Vịnh Hạ Long 3N2Đ

12.243.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Capella Cruise 5 sao Hạ Long - Tour 2 Ngày 1 Đêm

8.046.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Classic 5 sao Hạ Long – Tour 3 Ngày 2 Đêm

13.839.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Jade Sails - Luxury Day Cruise Hạ Long 8 tiếng

1.831.000

bottom of page