top of page
k41.jpg

Các dịch vụ Sun World tại Bà Đen

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo 2 Tuyến Cáp [Vân Sơn – Chùa Hang] + Buffet Trưa

550.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo Tuyến Cáp Vân Sơn + Chùa Hang

400.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo Tuyến Cáp Vân Sơn + Buffet Trưa

350.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Cáp Treo Tuyến Chùa Hang (Khứ hồi)

150.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Ẩm Thực tại Bà Đen Moutain

150.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Cáp Treo Tuyến Đỉnh Vân Sơn Khứ Hồi

250.000đ

bottom of page