k41.jpg

Các dịch vụ Sun World tại Bà Đen

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo 2 Tuyến Cáp [Vân Sơn – Chùa Hang] + Buffet Trưa

360.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo Tuyến Cáp Vân Sơn + Chùa Hang

270.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Cáp Treo Tuyến Đỉnh Vân Sơn Khứ Hồi

180.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Combo Tuyến Cáp Vân Sơn + Buffet Trưa

270.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Cáp Treo Tuyến Chùa Hang (Khứ hồi)

135.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Ẩm Thực tại Bà Đen Moutain

132.000đ

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

[Sunworld Bà Đen Moutain] Vé Cáp Treo Tuyến Chùa Hang (1 chiều)

90.000đ