top of page

DỊCH VỤ DU THUYỀN CAO CẤP

Các dịch vụ Du thuyền

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Glory Legand Cruise 4 - Khám phá Vịnh Hạ Long 3N2Đ

9.536.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Catamaran Hạ Long - Trong Ngày (6 tiếng)

1.500.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Du thuyền Sài Gòn – Tàu Saigon Princess - Set Menu

890.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Du Thuyền Sài Gòn - Indochina Junk - Hòn Ngọc Viễn Đông - Set Menu

390.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Classic Cruise 5 sao Hạ Long – Tour 3 Ngày 2 Đêm

15.519.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Glory Legend Cruise - Khám phá Vịnh Hạ Long 2N1Đ

4.807.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Capella Cruise 5 sao Hạ Long - Tour 3 Ngày 2 Đêm

14.500.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Du Thuyền Sài Gòn – Tàu Bến Nghé - Set Menu

350.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Trendy 5 sao Hạ Long – Tour 3 Ngày 2 Đêm

13.910.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Classic 5 sao Hạ Long – Tour 2 Ngày 1 Đêm

5.690.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Pelican Calssic Cruise 4 - Khám phá Vịnh Hạ Long 3N2Đ

12.243.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Capella Cruise 5 sao Hạ Long - Tour 2 Ngày 1 Đêm

7.250.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Du thuyền Sài Gòn - Tàu Sài Gòn - Set Menu

450.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Trendy 5 sao Hạ Long – Tour 2 Ngày 1 Đêm

5.184.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Orchid Premium 5 sao Hạ Long - Tour 2 Ngày 1 Đêm

7.950.000

bottom of page