top of page
shutterstock_1377841967-768x512.jpg

DU LỊCH HẢI PHÒNG

Khách sạn

Tour du lịch

Vui chơi

Các dịch vụ tại Hải Phòng

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Hải Phòng - Cát Bà (02 ngày)

4.200.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Hải Phòng – Bạch Đằng Giang – Đền Bà Đế (1 ngày)

1.790.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Hải Phòng – Bạch Đằng Giang - Khu Du Lich Đồi Rồng

1.790.000

Tourist boats entering Phong Nha cave in Vietnam

Hải Phòng – Bạch Đằng Giang – Đền Bà Đế (2 ngày)

3.390.000

bottom of page